Prijslijsten single cards
Contact Tornooien - Leagues Beschermmateriaal Bordspelen D & D Magic Miniatures Games Star Wars Other Game Cards Poker Pokémon Tarot kaarten Trading Cards World of Warcraft Yu-Gi-Oh Simonnet Sint-Martens-Latem Inhoudsopgave

Promocards
Legendary Collection
Goldseries
Mega packs
Hidden Arsenal
Tinbox promo's
Special Ed. promocards
Tournament packs
DP
Battle packs
World Superstars
Cards starterdecks
LOB-MRD-MRL-PSV
LON - IOC - LOD
PGD - MFC - DCR
AST - SOD - ROD
DB1 - FET - DR1
TLM - DB2 - CRV
DR2 - EEN - SOI
EOJ - POTD - CDIP
DR3 - STON - FOTB
TAEV - GLAS - PTDN
LODT - TDGS - CSOC
CMCR - RGBT - ANPR
SOVR - ABPF - TSHD
DREV - STBL - STOR
EXVC - GENF - PHSW
ORCS - GAOV - REDU
ABYS - CBLZ - LTGY
JOTL - SHSP - LVAL
PRIO - DUEA - NECH
SECE - THSF - CROS
CORE - HSRD - DOCS
BOSH - WIRA - SHVI
TDIL - RATE - FUEN
MACR - PEVO - BLLR
COTD

 

 

 

Legende: 

Promocards: promocards, Retro Packs I & II, Premium packs I & II, Movie-cards, MC1 & 2, League en Hobby League, Colortitles, Exclusive packs, Movie cards, Star Zexal packs I & II & III, Dragons of Legends 1 & 2

Special Edition: promocards, Noble Knight of the Round Table, MP14 & 15 & 16, MVP1, MVPG, DUSA,

Legendary Collections 1, 2 & 3 & 4 & 5,

Goldseries: card van serie I, II & III ,IV, V, Premiumgold 1 - 2 - 3

Mega Ra Yellow packs

Hidden Arsenal I, II, III, IV,  V, VI , VII, Number Hunters I

Tinbox promo's: promocards die in de tinbox zitten.

Tournament packs: Tournamentpacks 1 tot 8, championpacks 1 tot 8, Turbopacks 1 tot 8, Astral packs 1 tot 8, OTS

DP: Duel packs, Battle City, Millenium pack, Duelist Saga

Battle packs 1 & 2 & 2bis & 3

World Superstars

Starterdecks: starters en structure decks.

LOB: Blue Eyes White Dragon, MRD: Metal Raiders, MRL: Spell Ruler, PSV: Pharaoh's Servants, LON: Labyrinth of Nightmare, IOC: Invasion of Chaos, LOD: Legacy of Darkness, PGD: Pharaonic Guardian, MFC: Magician's Force, DCR: Dark Crisis, AST: Ancient Sanctuary, SOD: Soul of Duelist, ROD: Rise of Destiny, DB1: Dark Beginning 1, FET: Flaming Eternity, DR1: Dark Revelation 1, TLM: The Lost Millennium, DB2: Dark Beginning 2, CRV: Cybernetic Revolution, DR2: Dark Revelation 2, EEN: Elemental Energy, SOI:: Shadow of Infinity, EOJ: Ennemy of Justice, POTD: Power of the Duelist, CDIP: Cyberdark Impact, DR3: Dark Revelation 3, STON: Strike of Neos, FOTB: Force of the Breaker, TAEV: Tactical Evolution, GLAS: Gladiator's Assault, PTDN: Phantom of Darkness, LODT: Light of Destruction, TDGS: The Duelist Genesis, CSOC: Crossroads of Chaos, CRMS: Crimson Crisis, RGBT: Raging Battle, Ancient Prophecy, SOVR: Stardust Overdrive, ABPF: Absolute Power Force, TSHD: The Shining Darkness, DREV: Duelist Revolution, STBL: Starstrike Blast, STOR: Storm of Ragnarok, EXVC: Extreme Victory, GENF: Generation Force, Photon Shockwave: PHSW, ORCS: Order of Chaos, GAOV: Galactic Overlord, REDU: Return of the Duelist, ABYR: Abyss Rising, CBLZ: Cosmos Blazer, LTGY: Lord Tachyon Galaxy, JOTL: Judgement of the Light, SHSP: Shadow Specters, LVAL: Legacy of the Vailant, PRIO: Primal Origin, DUEA: Duelist Alliance, NECH: The New Challengers, SECE: Secrets of Eternity, THSF: The secret Forces,  CROS: Crossed Souls, CORE: Clash of Rebellions,  HSRD: High-Speed Riders, DOCS: Dimension of Chaos, BOSH: Breakers of Shadow, WIRA: Wing Raiders, SHVI: Shining Victories, TDIL: The Dark Illusion, RATE: Raging Tempest, FUEN: Fusion Enforcers, MACR: Maximum Crisis, PEVO: Pendulum Evolutions, BLLR: Battle of Legends Light's Revenge, COTD: Code of the Duelist,

 

PRIJZEN single cards

Bij De Papieren Korf kan je de cards kopen die je wenst. Deze cards worden per serie vermeld. Hiernaast vind je de links naar de gewenste reeksen.

Single cards kunnen ook besteld worden. Deze worden opgestuurd na betaling. Port gratis vanaf bestelling van 10 €uro.

De prijzen van de kaarten zijn voor kaarten in prima kwaliteit!

Opmerking: Prijzen worden halfjaarlijks aangepast! In die tussentijd kunnen prijzen site in kaft winkel gewijzigd zijn!

 

WAARSCHUWING !!!!

Er zijn valse Yu-Gi-Oh! kaarten in omloop. 

De vervalste kaarten zijn duidelijk te onderscheiden van de echte. Bij de valse is de rugzijde glanzend in plaats van satijnglans, de randen zijn onregelmatig en de tekst is minder scherp. Bovendien is de kaart veel dunner wat je duidelijk voelt als je de kaart plooit! De valse boosters bevatten soms 4 blinkende kaarten en worden aan verminderde prijs aangeboden!! 

Dus, opletten, ook bij aankoop via internet!!

EEN REGEL: Koop bij je vertrouwde winkel De Papieren Korf !!