Reunie Klas 50
Start Contact Tornooien - Leagues Beschermmateriaal Bordspelen D & D Magic Miniatures Games Star Wars Other Game Cards Poker Pokémon Tarot kaarten Trading Cards Yu-Gi-Oh Simonnet Sint-Martens-Latem Inhoudsopgave

 

 

 

 

Op 19 september 2010 is een Reünie georganiseerd met de leerlingen van Simonnet school die in 1950 in het eerste en tweede leerjaar zaten bij mevrouw Kowalewski, vandaar de projectnaam "Klas 50"

Hieronder vind je de klasfoto van de bewuste klas van het 3de en 4de leerjaar  bij gebrek aan een foto van het 1ste en 2de leerjaar! Verder vind je nog foto's van "Klas 50" in lagere en hogere klassen.

Initiatiefnemer Etienne Balcaen kreeg de hulp van Marie-José Van Hecke en Ilona De Bondt

Klik hiernaast op "Reportage Reünie Klas 50", daar krijg je een overzicht van deze fantastische dag!!  

Contact: Etienne.Balcaen@skynet.be of 0476/619868 (graag bijkomende inlichtingen,foto's,vragen, ...)

 

Vermits wij niet beschikken over een foto van het 1ste en 2de leerjaar bij mevrouw Kowalewski van 1950, gebruiken we de foto van het 3de en 4de leerjaar bij mevrouw Bauwens - Dauwe Eliane van 1952. Hieronder de alfabetische namenlijst. 2 medeleerlingen weten we niet wie ze zijn, hieronder aangeduid met (24) en (32). Wie kan ons alsnog hierbij helpen? 
KLAS 50: foto van 3de en 4de leerjaar bij mevrouw Bauwens-Dauwe Eliane (34)1ste en 2de laarjaar, alfabetisch gerangschikt.

Naast naam is de nummer vermeld van de grafische foto hiernaast!

Balcaen Etienne (9)

De Bondt Ilona (niet op de foto, die dag afwezig)

De Bondt Rebecca (18)

De Kemel Marcel (26)

De Keukelaere Christine (17)

De Rijcke Rita (+) (7)

De Roo Gaston (+) (15)

De Roo Gisèle (6)

De Smet Dirk (25)

Dentijn Dirk (23)

Dhondt Alex (+) (28)

Dooms Jean-Pierre (11)

Duvivier Paul (13)

François Paule (21)

Gilles Jean-Marie (12)

Goossens Liliane (3)

Herreman Christiane (niet op de foto, die dag afwezig)

Lefevere Hans (33)

Maebe Jacqueline (2)

Maebe Jeanine (1)

Ranschaert Eric (29)

Ronsse Laurent (31)

Roose Georgette (19)

Rothlisberger Chantal (5)

Schelstraete Jackie (niet op de foto, die dag afwezig)

Schiettecatte Hubert (16)

Stur Willy (+)  (27)

Van De Berghe Eliane (22)

Van De Gehuchte Rita (10)

Van De Ginste Eric (+) (30)

Van Hecke Marie-José (8)

Vankwikelberge Rosine (20)

Van Torre Jacques (14)

Vandevennet Paula (4)

 ??  (24) wie is dat??

??  (32) wie is dat??

 

Hieronder "Klas 50" in 1948, kleuterklas

Wie zich herkent laat het weten, vermeld voorste of achterste rij, zoveelste van links: Etienne.Balcaen@skynet.be

Voorste rij van links: 2de: Rosine Vankwikelberge, 5de: Liliane Goossens, 6de: Van Wassenhove ?, 10de: Christiane Herman, 12de Willy Stur. 

 

Hieronder foto van "Klas 50" in 1955 -5de en 6de leerjaar
Onderaan van l naar r: Jean-Pierre Dooms, Jacques Schelstraete, Georgette Roose, Jeanine Maebe, Paula Vandervennet, Marie-José Van Hecke, Ilona De Bondt, Rosine Vankwikelberge, Dirk Dentijn, Willy Stur, Eric Van De Ginste,

2de rij van l naar r: Daniël Crommen, Oscar De Vos, Christiane Herman, Danielle Malingreau, Huguette Peirens, Denise De Roo, Arlette Lingue, Monique Verstraeten, Irène De Clercq, Didier Verschueren,

Bovenste rij van l naar r: Jacques Willems, Jacques Van Torre, Gaston De Roo, Marc Crommen, Marc De Kemel, Willy Ronse.

 

6 juni 2009: Etienne en Marie-José samen met de voorzitter van de Beheerraad de heer Armand Vermeulen. Op de achtergrond het beeld van de stichteres mevrouw Simonnet. 13 november 2009: We brachten een bezoekje aan onze juf mevrouw Kowalewski (Jenny De Vos). Zij is nu in een bejaardenhome in Drongen-Baarle! Zij was enorm verheugd met ons bezoek! Op de foto: Ilona, Etienne, Jenny en Marie-José.

 

Hieronder "Klas 50" in 1957 waarschijnlijk 6de & 7de & 8ste leerjaar

Op de foto van boven naar onder en van links naar rechts:

Bovenste rij: Ilona De Bondt, Jacqueline Maebe, Rosine Vankwikelberge, Rita De Rijcke, Chantal Rothlisberger,

Tweede rij: Mevrouw Yvonne De Coster directrice, Gisèle De Roo, Freya Clevers, Hilda De Troch, Marie-José Van Hecke, Christiane Herman, Francine Lescrauwaet, Richard De Vos

Derde rij: Rebecca De Bondt, Marianne Tack, Georgette Roose, Paule François, Maebe Jeanine,

Vierde rij: Eric Van De Ginste, Willy Stur, Dirk De Smet, Alex Dhondt, Jean-Pierre Dooms, Jacques Willems, Jacky Schelstraete.

 

Hieronder nog enkele foto's van "Klas 50" mij toegestuurd door Rosine Vankwikelberge

"Klas 50" in 1950, eerste leerjaar.

Van l naar r: x, Liliane Goossens, Van Wassenhove, x, Jean-Pierre Dooms, Rosine Van Kwikelberge, x, Rita De Rycke, x, Etienne Balcaen. 

'Klas 50" in 1947, kleuterklas.

Vooraan met witte schort: van l naar r: Laurent Ronse, Rosine Van Kwikelberge, Van Wassenhove.

"Klas 50" in 1956, 5de en 6de leerjaar.

Optreden ter gelegenheid van de proclamatie 6de leerjaar en ook het eerste jaar dat mevr. De Coster directrice was"

Van l naar r: Rosine Van Kwikkelberge, Marie-José Van Hecke, Gisèle De Roo, Christiane Herreman, Carine De Coster (dochter van directrice), Anita De Keyzer (2 jaar jonger).

"Klas 50" in 1956, 6de leerjaar.

Van l naar r achterste rij: Richard De Vos, Oscar De Vos, x, Francine Lecroare, Marie-José Van Hecke, Gaston De Roo, Didier x

Voorste rij: Eric Van De Ginste, Christiane Herreman, Jacqueline De Breuck, Ilona De Bondt, Rosine Vankwikkelberge, Georgette Van Roos, Willy Stur, Jacky Schelstraete.