Klantenkampioenschap2018
Start Contact Tornooien - Leagues Beschermmateriaal Bordspelen D & D Magic Miniatures Games Star Wars Other Game Cards Poker Pokémon Tarot kaarten Trading Cards Yu-Gi-Oh Simonnet Sint-Martens-Latem Inhoudsopgave

 

 

 


Resultaten tornooien 2018 van De Papieren Korf

Prerelease Rivals of  Ixalan 13 januari:

1. Tim Janssens, 2. Tom Claerebout, 3. Kelly Verleye, 4. Boyan Bosschem, 5. Francis Hoste, 6. Bert D’Huyvetter, 7. Timothy De Schutter, 8. Kim De Schrijver, 9. Boris Hoste, 10. Olav Heirman, 11. Jens Roete

Prerelease Rivals of Ixalan 14 januari:

1. Bert D’Huyvetter, 2. Tim Janssens, 3. Tom Claerebout, 4. Kim De Schrijver, 5. Yanin Hoste, 6. Arnold Mattens, 7. Floris D’Hondt, 8. Boyan Bosschem, 9. Bjorn De Coster, 10. Timothy De Schutter.

Team 2HG Rivals of Ixalan van 3 februari:

1. Boyan Bosschem + Tom Claerebout, 2. Kim De Schrijver + Yanin Hoste, 3. Bjorn De Coster + Tim Janssens, 4. Ward Vandenhaute

Release Masters 25 van 17 maart:

1. Tom Claerebout, 2. Michael Van Der Puijl, 3. Timothy De Schutter, 4. Olav Heirman, 5. Yanin Hoste, 6. Kim De Schrijver, 7. Tim Janssens, 8. Arnold Mattens
Prerelease Dominaria van 21 april:
1. Michael Van Der Puijl, 2. Floris D'Hondt, 3. Olav Heirman, 4. Tijl Clottemans, 5. Jorn Leyman, 6. Arnold Mattens, 7. Stefan De Clercq, 8. Stijn Merlevede, 9. Timothy De Schutter, 10. Tom Claerebout, 11. Charles Pappens, 12. Berre Vermeulen, 13. Tim Janssens, 14. Daniil Surorkin, 15. Xiaohong Zhou.

Prerelease Dominaria van 22 april:
1. Bjorn De Coster, 2. Tim Janssens, 3. Floris D'Hondt, 4. Tom Claerebout, 5. Kim De Schrijver, 6. Timothy De Schutter, 7. Yanin Hoste, 8. Boyan Bosschem
Showdown Dominaria van 12 mei:
1. Boyan Bosschem, 2. Stefan De Clercq, 3. Benedictor A. Gonzales, 4. Bjorn De Coster
Zomertornooi Modern van 26 mei:
1. Tom Claerebout, 2. Boyan Bosschem, 3. De Clercq Stefan, 4. Yanin Hoste, 5. Bjorn De Coster, 6. Kim De Schrijver.
Battlebond release van 2 juni:
1.  Olav Heirman + Tim Janssens, 2. Arnold Mattens + Jeroen Van Bastelaere, 3. Timothy De Schutter + Tom Claerebout, 4. André Haak + Boyan Bosschem
Store Championship van 23 juni:
1. Tom Claerebout, 2. André Haak, 3. Yanin Hoste, 4. Tim Janssens, 5. Bjorn De Coster, 6. Olav Heirman, 7. Kim De Schrijver.
Prerelease Core Set 2019 van 7 juli:
1. Boyan Bosschem, 2. Tom Claerebout, 3. Floris D'hondt, 4. Tim Janssens, 5. Yanin Hoste, 6. Jens Roete.
Prerelease Core Set 2019 van 8 juli:
1.


Klassering TOP 10
1. Volgorde, 2. Deelnamer, 3. DCI-nummer, 4. klantennummer, 5. Prerelease Rivals of Ixalan van 13 & 14 januari, 6.  Launch Party 2HG Rivals of Ixalan van 3 februari,  7 . Store Championship Rivals of Ixalan van 7 april, 8. Relaese Masters van 17 maart, 9. Prerelease Dominaria van 21 & 22 april, 10. Showdown Dominaria van 12 mei, 11. Zomertornooi Modern van 26 mei, 12.  Prerelease & Launchparty Battlebond van 2 & 9 juni,  13. Tussenstand, 14. Store Championship Dominaria,  ...... 21. Voorlopig klassement

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Claerebout Tom

8112483391

2891

165

25

 

 

 

 

 

 

190

2

Bosschem Boyan

8112484086

6215

142

0

 

 

 

 

 

 

142

3

Yanin Hoste

8112483377

6209

110

15

 

 

 

 

 

 

125

4

De Coster Bjorn

3212400353

6259

109

13

 

 

 

 

 

 

122

5

Janssens Tim

5300056009

6052

107

14

 

 

 

 

 

 

121

6

De Schrijver Kim

7112618174

5386

96

11

 

 

 

 

 

 

107

7

Timothy DeSchutter

4203775827

6184

54

0

 

 

 

 

 

 

54

8

Olav Heirman

41148534

1410

52

12

 

 

 

 

 

 

64

9

De Clercq Stefan

6212251897

6288

50

0

 

 

 

 

 

 

50

10

Michael V der Puyl

8212270279

4398

45

0

 

 

 

 

 

 

45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Claerebout Tom

8112483391

2891

20

25

25

15

14

0

50

15

165

2

Bosschem Boyan

8112484086

6215

14

25

0

14

10

25

40

14

142

3

Yanin Hoste

8112483377

6209

13

20

13

25

11

0

28

0

110

4

De Coster Bjorn

3212400353

6259

9

15

0

20

25

14

26

0

109

5

Janssens Tim

5300056009

6052

25

15

10

12

20

0

0

25

107

6

De Schrijver Kim

7112618174

5386

14

20

12

13

13

0

24

0

96

7

Timothy DeSchutter

4203775827

6184

11

0

15

0

12

0

0

15

54

8

Olav Heirman

41148534

1410

8

0

14

0

15

0

0

25

52

9

De Clercq Stefan

6212251897

6288

0

0

0

0

 

20

30

0

50

10

Michael V der Puyl

8212270279

4398

0

0

20

0

25

0

0

0

45